ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 263 ΣΛΕΕ ΚΑΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 263 ΣΛΕΕ ΚΑΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ • ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ • ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ • ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) -προηγούμενα ΔΕΚ- αποτελεί θεσμικό όργανο της Ένωσης και εξασφαλίζει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 ΣΕΕ «την τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και … Συνεχίστε την ανάγνωση ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 263 ΣΛΕΕ ΚΑΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Ιθαγένεια της Ένωσης» {«Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια»}, αναγνωρίστηκε ως ειδικός νομικός δεσμός και «υιοθετήθηκε στο ευρωπαϊκό δίκαιο για πρώτη φορά με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το έτος 1992 / 1993, ταυτόχρονα με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 1 Όπως είναι γνωστό ο όρος «ιθαγένεια» εκφράζει … Συνεχίστε την ανάγνωση ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΣΚΕΙ ΟΛΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΑ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ή ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή /Commission) θεωρείται ότι είναι το «κατ' εξοχήν υπερεθνικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης »1 (Προφανώς μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Η Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) έχει μακρά και ουσιαστική ζωή στο πλαίσιο διαμόρφωσης και (συλ) λειτουργίας των θεσμών της Ένωσης και δημιουργήθηκε - κατ' αρχήν - απο τη «συγχώνευση» της Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ … Συνεχίστε την ανάγνωση Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΣΚΕΙ ΟΛΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΑ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ή ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΨΗ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Α. Η Συνθήκη της Λισαβόνας (Σ.τ.Λ) από τη θέση της σε ισχύ (1-12-2009) λαμβανομένων υπόψη και των συγκεκριμένων συνθηκών και εξελίξεων (πολλαπλή οικονομική, πολιτική κρίση κλπ) «αποτέλεσε, κατ' αρχήν, ένα πρώτο θετικό βήμα» στη συνολική πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Βέβαια η - … Συνεχίστε την ανάγνωση ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις αποδοχές και συντάξεις στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας

ΣτΕ.Ολ 2192/2014 Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις αποδοχές και συντάξεις στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας -. Εγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας κατά αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών και ακυρώθηκε η απόφαση αυτή καθ΄ό μέρος αφορά την αναδρομική από 1-8-2012 μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, … Συνεχίστε την ανάγνωση Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις αποδοχές και συντάξεις στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4281 ΦΕΚ Α 160/08.08.2014   Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:   ΜΕΡΟΣ Α' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Άρθρο 1 Ρυθμίσεις ΦΠΑ   1. Η παρ. 3 του άρθρου 32 του … Συνεχίστε την ανάγνωση Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014/ΦΕΚ Β 2215/13.08.2014   Συμπλήρωση της υπ' αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ Β 1867) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο».   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ … Συνεχίστε την ανάγνωση Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4282/ΦΕΚ Α 182/29.08.2014   Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί   1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας … Συνεχίστε την ανάγνωση Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Β 2289/27.8.2014)

Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Β 2289/27.8.2014)   ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 116/Θέμα 1 της 25-8-2014)   Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» … Συνεχίστε την ανάγνωση Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Β 2289/27.8.2014)

Προμήθεια ιατρικών ειδών – Νοσοκομείο ΝΠΔΔ – Τόκος υπερημερίας – Δαπάνες ασφαλιστικών φορέων

ΤρΔΕφΑθ 3916/2014     Προμήθεια ιατρικών ειδών - Νοσοκομείο ΝΠΔΔ - Τόκος υπερημερίας - Δαπάνες ασφαλιστικών φορέων -.   Τόκοι κατά ΝΠΔΔ υπολογιζόμενοι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 166/2003, με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησής της προσαυξημένο κατά επτά ποσοστιαίες … Συνεχίστε την ανάγνωση Προμήθεια ιατρικών ειδών – Νοσοκομείο ΝΠΔΔ – Τόκος υπερημερίας – Δαπάνες ασφαλιστικών φορέων

Ασφαλιστικά μέτρα – Προσβολή προσωπικότητας – Παραγωγή και διάθεση δυσφημιστικού φυλλαδίου – Ανάρτηση-αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο συνθήματος – Διαταγή παύσης διάδοσης δυσφημιστικών μηνυμάτων – Απειλή χρηματικής ποινής

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 8839/2014   Ασφαλιστικά μέτρα - Προσβολή προσωπικότητας - Παραγωγή και διάθεση δυσφημιστικού φυλλαδίου - Ανάρτηση-αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο συνθήματος - Διαταγή παύσης διάδοσης δυσφημιστικών μηνυμάτων - Απειλή χρηματικής ποινής -.   Κρίθηκε ότι η αιτούσα εταιρία …εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τόσο παραγωγικά όσο και εμπορικά, και να καταβάλει φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. … Συνεχίστε την ανάγνωση Ασφαλιστικά μέτρα – Προσβολή προσωπικότητας – Παραγωγή και διάθεση δυσφημιστικού φυλλαδίου – Ανάρτηση-αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο συνθήματος – Διαταγή παύσης διάδοσης δυσφημιστικών μηνυμάτων – Απειλή χρηματικής ποινής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: 256/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: 256/2014   ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)   Συνεδρίαση της …2014   ΣΥΝΘΕΣΗ:…….     Αριθμός ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. ….έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων / Γενική Δνση Φορολογικής Διοίκησης/ Δνση Ελέγχων-Τμήματα Α'. Γ' και Δνση Πολιτικής Εισπράξεων-Τμήμα Β').   Περίληψη ερωτήματος: Ενόψει, του άρθρου 9 … Συνεχίστε την ανάγνωση ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: 256/2014

Παράβολο έφεσης – Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 12 παρ. 2 Ν. 4055/2012 – Ιδιόγραφη διαθήκη – Πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης – Επισύναψη φωτοτυπίας – Ανακοπή ακύρωσης

Παράβολο έφεσης - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 12 παρ. 2 Ν. 4055/2012 - Ιδιόγραφη διαθήκη - Πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης - Επισύναψη φωτοτυπίας - Ανακοπή ακύρωσης -.   Κρίθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί, κατά την άσκηση της έφεσης, το παράβολο που προβλέπεται από το άρθρο 495 παρ. 4 ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 … Συνεχίστε την ανάγνωση Παράβολο έφεσης – Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 12 παρ. 2 Ν. 4055/2012 – Ιδιόγραφη διαθήκη – Πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης – Επισύναψη φωτοτυπίας – Ανακοπή ακύρωσης

Οι Δικηγόροι οφείλουν να αρνούνται να αποτελέσουν μέρος μιας ιδιοτελούς πρακτικής αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης

Οι Δικηγόροι οφείλουν να αρνούνται να αποτελέσουν μέρος μιας ιδιοτελούς πρακτικής αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να προσπαθούν να μεγιστοποιούν την ελευθερία των πολιτών.

Aπομείωση του Δημοκρατικού πολιτεύματος

Η βαθιά οικονομική , κοινωνική και πολιτική κρίση που μαστίζει την σημερινή Ευρώπη, δείχνει πως ο καπιταλισμός της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης όχι μόνο είναι ανίκανος να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες ή στα ζωτικά προβλήματα των πολιτών, αλλά εξελίσσεται και σε θεσμικό vampire, σε εφιάλτη της ίδιας της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Το περιεχόμενο της κρίσης εκφράζεται ταυτόχρονα ως … Συνεχίστε την ανάγνωση Aπομείωση του Δημοκρατικού πολιτεύματος

H ανισότητα και το πάγωμα της κοινωνικής κινητικότητας αναμένεται να αναδειχθούν σε κορυφαία θέματα αντιπαράθεσης παγκοσμίως

H ανισότητα και το πάγωμα της κοινωνικής κινητικότητας αναμένεται να αναδειχθούν σε κορυφαία θέματα αντιπαράθεσης παγκοσμίως. Παρακολουθείται ένας σύγχρονος επικοινωνιακός τακτικισμός δηλαδή κάποιοι εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση των πολιτικών και γενικότερα της πολιτικής στα μάτια της κοινής γνώμης, για να κερδίσουν ζωτικό χώρο αυτοπροβάλλονται ως οι ικανότεροι να καθαρίσουν ,την όποια «κόπρο» του Αυγείου.

H xώρα επιμένει να παράγει προσωπικότητες που δεν χρειάζεται

Η χώρα επιμένει να παράγει προσωπικότητες που δεν χρειάζεται και να προβάλλει ανάγκες και απαιτήσεις δίχως προσωπικότητες που θα επωμιστούν και θα τις τιμήσουν. Νέοι τόσο παλαιοί. Μια στοιχειώδης περιγραφή αυτών των νέων είναι το υψηλό επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, γνώση και χρήση ξένων γλωσσών, μικρή ή επαρκής προϋπηρεσία σε εγχώριους δημόσιους … Συνεχίστε την ανάγνωση H xώρα επιμένει να παράγει προσωπικότητες που δεν χρειάζεται

Το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε και επέβαλλε σειρά αναποτελεσματικών πολιτικών επιλογών και κυβερνητικών πρακτικών που επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας

Το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε και επέβαλλε σειρά αναποτελεσματικών πολιτικών επιλογών και κυβερνητικών πρακτικών που επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Δεν αποκάλυψαν με πειστικότητα στον ελληνικό λαό τις συνέπειες των πολιτικών αποφάσεων και επιλογών (μετά το 2004) που αναίρεσαν την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας της χώρας. Τα πολιτικά χαρακτηριστικά του όποιου εγχειρήματος μπορούν να πείσουν … Συνεχίστε την ανάγνωση Το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε και επέβαλλε σειρά αναποτελεσματικών πολιτικών επιλογών και κυβερνητικών πρακτικών που επιδείνωσαν δραματικά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας

Μοναδική επιδίωξη όλων μας και στρατηγικός στόχος μας είναι να αποκοπεί η πορεία μαρασμού της περιφέρειας μας

Μοναδική επιδίωξη όλων μας και στρατηγικός στόχος μας είναι να αποκοπεί η πορεία μαρασμού της περιφέρειας μας. Γιατί σχεδόν οι πάντες συνομολογούμε ότι τώρα είναι η ώρα να αποτρέψουμε με τη συλλογική, σχεδιασμένη και επιθετικά διεκδικητική δράση μας, την οικονομική αποτελμάτωση που συντρίβει χρόνια τώρα τις ελπίδες των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των νέων μας, … Συνεχίστε την ανάγνωση Μοναδική επιδίωξη όλων μας και στρατηγικός στόχος μας είναι να αποκοπεί η πορεία μαρασμού της περιφέρειας μας

Διαφορετικότητα

Διαφορετικότητα. Τίποτε δεν είναι τόσο άνισο όσο η ίση μεταχείριση διαφορετικών ανθρώπων. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει, πρέπει να είναι η μοναδικότητα του κάθε ατόμου, να μην προσπαθούμε να μεταγγίσουμε στο κάθε άτομο, το δικό μας εαυτό. Η ανοχή στη διαφορετικότητα συνιστά δείγμα παιδείας και πολιτισμού. Δίχως έπαρση, δίχως να γίνεσαι επιθετικός απλά υπερασπιζόμενος το … Συνεχίστε την ανάγνωση Διαφορετικότητα

Δικαιοσύνη και Ισότητα

Δικαιοσύνη και Ισότητα Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Έχουν όλοι εγγενώς ίση αξία και η αξία αυτή προέρχεται μόνο από το ότι είναι μέλη του ανθρώπινου είδους. Με δεδομένο τα παραπάνω, όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή, την κατοικία…….., το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται με σεβασμό η αξιοπρέπειά τους. Καθώς η Δικαιοσύνη είναι … Συνεχίστε την ανάγνωση Δικαιοσύνη και Ισότητα

Εθνικισμός

Είναι τρομακτικό φαινόμενο το ότι πολιτικά κινήματα κάνουν την εθνικότητα ζήτημα. Είναι εντελώς λανθασμένο να θεωρούμε ότι η εθνικότητα μπορεί να καθορίσει την ικανότητα κάποιου να φέρει εις πέρας μια αποστολή. Αν ο εθνικισμός είναι «το τελευταίο καταφύγιο ενός καθάρματος» αυτό δεν εξηγείται μόνο από το γεγονός ότι στο όνομα του μπορούν να γίνουν τα … Συνεχίστε την ανάγνωση Εθνικισμός

Ελεύθερος άνθρωπος είναι μόνο αυτός που μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του

Ελεύθερος άνθρωπος είναι μόνο αυτός που μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Ο φοβισμένος άνθρωπος είναι εξ’ ορισμού ανήμπορος να σκεφτεί καθαρά και να πράξει σωστά. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να καταβάλλουμε τη μεγαλύτερη πνευματική προσπάθεια, προσδιορίζοντας τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και απορρίπτοντας καθετί άσχετο που παρεμποδίζει την επίλυσή του.. Nα … Συνεχίστε την ανάγνωση Ελεύθερος άνθρωπος είναι μόνο αυτός που μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του

Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να χαράξει μια νέα πολιτική που θα ενισχύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η Πολιτεία θα πρέπει να χαράξει μια νέα πολιτική που θα ενισχύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εργάζεται και σκοπός κάθε κοινωνίας είναι να δημιουργεί θέσεις για όλα τα μέλη της. Η εργασία συντελεί στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, διευρύνονται οι γνωστικοί του ορίζοντες, οξύνεται η … Συνεχίστε την ανάγνωση Η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να χαράξει μια νέα πολιτική που θα ενισχύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Χρειαζόμαστε ένα νέο μείγμα πολιτικής

Χρειαζόμαστε ένα νέο μείγμα πολιτικής. Ένα έξυπνο μείγμα ουσιαστικής πολιτικής, ουσιαστικών δομικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής πειθαρχίας για να μειωθεί το μη βιώσιμο χρέος και μια άμεση στρατηγική επενδύσεων σε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης. Η λιτότητα από μόνη της δεν λειτουργεί και σε κάποιες περιπτώσεις επιδείνωσε την κρίση. Το κυρίαρχο συναίσθημα είναι αυτό της απογοήτευσης, επειδή … Συνεχίστε την ανάγνωση Χρειαζόμαστε ένα νέο μείγμα πολιτικής

Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους

ΜΠρΑθ 4424/2012   Εκ περιτροπής εργασία - Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -.     Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους που πρέπει να τηρηθούν για να επιβληθεί η εκ περιτροπής εργασία. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση με το προσωπικό του για τους λόγους που υπαγορεύουν αυτή την … Συνεχίστε την ανάγνωση Εκ περιτροπής εργασία – Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους

Αντιεξουσιαστικός χώρος

Mέσα στο ιδεολογικό σύστημα- σύμπαν της Αριστεράς, υπάρχει μια σκληρή επαναστατική παράδοση, η οποία χωρίς αμφιβολία είναι φθίνουσα. Κινείται σε αυτό που πολύ συχνά ονομάζουμε αντιεξουσιαστικό χώρο. Στον πυρήνα της σκέψης και της πρακτικής της, είναι ενός είδους πολιτική αδιαλλαξία και μια αντίληψη ότι δεν αρκεί ο στιγματισμός του αντιπάλου, αλλά χρειάζεται ακόμη και η … Συνεχίστε την ανάγνωση Αντιεξουσιαστικός χώρος

Η Ορθοδοξία δεν θέλει να μεταδώσει ενοχικά συμπλέγματα

Η Ορθοδοξία δεν θέλει να μεταδώσει ενοχικά συμπλέγματα. Είναι βασισμένη στην αγάπη και δεν είναι κατά του σεξ. Μάλιστα έχουν παγιωθεί από κάποιους ανόητους κληρικούς ενοχικά συμπλέγματα. Ανόητοι όμως υπάρχουν παντού. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει μπει ποτέ στον κόπο να ακούσει μισό ψαλμό για να δει πόση ομορφιά εμπεριέχει. Η κοινωνία μας είναι κοινωνία … Συνεχίστε την ανάγνωση Η Ορθοδοξία δεν θέλει να μεταδώσει ενοχικά συμπλέγματα

Η Δημοκρατία είναι η καλύτερη δυνατή μορφή διακυβέρνησης

Η Δημοκρατία είναι η καλύτερη δυνατή μορφή διακυβέρνησης. Έχει θετικές επιπτώσεις.. Αποφυγή Τυραννίας, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Γενικότερη Ελευθερία, Καθορισμός του Εαυτού, Ηθική Αυτονομία, Ανάπτυξη της Ανθρώπινης Υπόστασης, Προστασία των Θεμελιωδών Προσωπικών Συμφερόντων, Πολιτική Ισότητα. Εμποδίζει τον έλεγχο της κυβέρνησης από απάνθρωπους και μοχθηρούς μονάρχες. Εγγυάται για τους πολίτες της έναν αριθμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία τα … Συνεχίστε την ανάγνωση Η Δημοκρατία είναι η καλύτερη δυνατή μορφή διακυβέρνησης

Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε κατεύθυνση δημοσιονομικής πειθαρχίας και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε κατεύθυνση δημοσιονομικής πειθαρχίας και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δείχνουν ως παραδείγματα τα αποτελέσματα σε χώρες που εφάρμοσαν την ίδια πολιτική. Να χρησιμοποιείται η σωστή δόση υπερηφάνειας. Δεν υπάρχει κάποιος εγγενής λόγος για αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Χρειάζεται παιδαγωγική δουλειά για να πεισθεί η κοινή γνώμη. Η … Συνεχίστε την ανάγνωση Η Ελλάδα πρέπει να μπει σε κατεύθυνση δημοσιονομικής πειθαρχίας και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων